Онлайн банкінг
Callback
Інформаційний центр 0 800 503 305

Припинення здійснення Банком банківської діяльності без припинення юридичної особи

Шановні клієнти та вкладники банку!

Повідомляємо, що «25» квітня 2018 року черговими (річними) Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДІВІ БАНК» прийнято рішення про припинення здійснення Банком банківської діяльності без припинення юридичної особи в результаті ліквідації, а також було затверджено План припинення здійснення банківської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ БАНК» (код ЄДРПОУ 37572263) без припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Національним Банком України «15» травня 2018 року було погоджено План припинення здійснення банківської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ БАНК» (код ЄДРПОУ 37572263) без припинення юридичної особи в результаті ліквідації (рішення №272-рш/БТ від 15.05.2018 року).

У відповідності з вимогами абзацу другого та третього пункту 4 статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року N1985-VIII припинення здійснення банківської діяльності передбачає виконання Банком, що припиняється, всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку, крім субординованого боргу, та закриття вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків всіх клієнтів Банку, а також кореспондентських рахунків. Банк, що припиняється, має право достроково виконати свої зобов'язання, пов'язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку, що припиняється, у місці виконання зобов'язання або ухилення його від прийняття виконання зобов'язання Банк, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні вкладнику або іншому кредитору Банку у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком, що припиняється, у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов'язання.

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо Вам найближчим часом звернутись до ПАТ «ДІВІ БАНК» з метою припинення обслуговування, в тому числі для отримання належних Вам грошових коштів та закриття Ваших рахунків.

Більш детальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном (044) 393-73-23, або шляхом особистого звернення до Головного офісу Банку за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, буд. № 13/5 (літ.А), або шляхом направлення письмового запиту на адресу: 04070, Україна, м. Київ, вул. Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, буд. № 13/5 (літ.А).

Дякуємо, що користувались послугами нашого Банку.

Авторизація