Онлайн банкінг
Callback
Інформаційний центр 0 800 503 305

Щодо дострокового припинення договірних відносин з Клієнтами, у яких відсутні залишки на рахунках

                                                                              Шановні клієнти та вкладники банку!

Повідомляємо,що «25» квітня 2018 року черговими (річними) Загальними зборами акціонерів ПАТ«ДІВІ БАНК» прийнято рішення про припинення здійснення Банком банківської діяльності без припинення юридичної особи в результаті ліквідації, а також було затверджено План припинення здійснення банківськоїдіяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ БАНК» (код ЄДРПОУ 37572263)без припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

НаціональнимБанком України «15» травня 2018 року було погоджено План припинення здійснення банківської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІВІ БАНК» (код ЄДРПОУ 37572263)без припинення юридичної особи в результаті ліквідації  (рішення №272-рш/БТ від15.05.2018 року).

Увідповідності з вимогами абзацу другого та третього пункту 4 статті 2 ЗаконуУкраїни «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від23.03.2017 року  N1985-VIII припинення здійснення банківської діяльностіпередбачає виконання Банком, що припиняється, всіх зобов'язань, пов'язаних ізздійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншимикредиторами Банку, крім субординованого боргу, та закриття вкладних(депозитних), поточних та кореспондентських рахунків всіх клієнтів Банку, атакож кореспондентських рахунків. Банк, що припиняється, має право дострокововиконати свої зобов'язання, пов'язані зі здійсненням банківської діяльності,включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. 

Використовуючивищезазначене право, Банк достроково припиняє з Клієнтами, у яких відсутнізалишки на рахунках, всі договірні відносини та розриває всі договорибанківського обслуговування, а також закриває всі рахунки відкриті Вам у Банку

В разі необхідності отримання довідки про закриттярахунків пропонуємо в робочий час (з 9-00 до 18-00) звернутися до Банку,розташованого за адресою: місто Київ, вулицяІгорівська/ Набережно-Хрещатицька, будинок № 13/5 (літера А). 

Більшдетальну інформацію Ви зможете отримати за телефоном (044) 393-73-23, абошляхом особистого звернення до Головного офісу Банку за адресою: м. Київ, вул.Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, буд. № 13/5 (літ.А), або шляхом направленняписьмового запиту на адресу: 04070, Україна, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. № 13/5 (літ.А). 

Дякуємо, що користувались послугами нашого Банку.

 

Авторизація