Онлайн банкінг
Callback
Інформаційний центр 0 800 503 305

Захист персональних даних

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК» (далі – «Банк») з метою інформування своїх клієнтів та контрагентів про їх права в сфері захисту персональних даних повідомляє про наступне.

Законодавство про захист персональних даних складають: Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї.

Основні терміни в сфері захисту персональних даних (стаття 2 Закону України «Про захист персональних даних»):

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

 Банк відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє, що надані вами до Банку персональні дані включені до бази персональних даних Банку «КЛІЄНТИ/КОНТРАГЕНТИ» з метою забезпечення реалізації правових відносин у сфері надання/отримання банківських, фінансових та інших послуг, управлінських відносин, збору корпоративних та персональних даних в комерційних цілях, що регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та нормативно-правовими актами, Статутом Банку.

Банк повідомляє про Ваші права, передбачені законодавством, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого органу або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

Авторизація